მობილური სერვისი, ნაწილები და მომსახურეობა

„D&S group”–ის ერთ–ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს მომხმარებლისთვის მაქსიმალურად ხარისხიანი მომსახურების შეთავაზება, რასაც კომპანია პროფესიონალი და უმაღლესი კვალიფიციის სერვისის ინჟინრების საშუალებით ახდენს.

„ D&S group”–ის წამყვანი ტექნიკოსები და საგარანტიო მომსახურების მენეჯერები სისტემატიურად გადიან სწავლებას D&S group-ის ევროპელი პარტნიორების მიერ ორგანიზებულ ტრეინინგებზე,რაც კიდევ უფრო აღრმავებს მათ კვალიფიკაციას აღნიშნულ სფეროში.

ჩვენს სერვის ცენტრებში შესაძლებელია სოფლის მეორნეობი-ს ნებისმიერი სახის ტექნიკის სრული პროფილაქტიკური და სარემონტო მომსახურება.

ჩვენი კომპანიის უმაღლესი დონის სპეციალისტებით დაკომპლექტებულ მობილური სერვისის ჯგუფებს შეუძლიათ აღნიშნული მომსახურების გაწევა ნებისმიერ წერტილში ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე