ჩვენს შესახებ

კომპანია “D&Sgroup” წარმოადგენს საქართველოს ბაზრის ლიდერს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის მიწოდებაში. კომპანიის პარტნიორები არიან გერმანიის იტალიის და ევროპის ქვეყნების სხვა უმსხვილესი მწარმოებლები.
კომპანია “D&Sgroup” გთავაზობთ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ევროპული წარმოების ახალ ტრაქტორებსა და მისაბმელ აღჭურვილობას. : სახნავ-სათეს, საწამლ და მოსავლის ამღებითვის.
მისია
კომპანია “D&Sgroup” მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში აგრარული სექტორში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვასა და განვითარებას.